Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İnsan Kaynakları | İletişim

Diğer Gümrükleme Hizmetleri

 

 • İthalat (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Gümrükleme Hizmeti
 • İhracat Gümrükleme Hizmeti
 • Transit Rejimi Uygulamalar
 • Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri
 • Geçici İthalat Rejimi Uygulamalar
 • Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Hariçte İşleme Rejimi Uygulamalar
 • ATA Karnesi işlemleri
 • Devir işlemleri
 • Geri Gelen Eşya, Mahrece İade işlemleri
 • Özet Beyan, Geçici Depolama, TIR Tescil işlemleri
 • Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları Uygulamalar
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.I.P.) Tespiti
 • Yatırım Teşvik Belgesi (Y.T.B.) işlemleri
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.I.I.B.) işlemleri
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi (H.I.I.B.) işlemleri
 • Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi işlemleri
 • Kontrol & Uygunluk Belgesi işlemleri
 • Garanti Belgesi ve Muafiyet işlemleri
 • EPDK, ISGÜM İzin Belgesi işlemleri
 • Kullanılmış Makine İthalat İzin işlemleri
 • Kota ve Gözetim Belgesi işlemleri
 • Teminat Çözüm işlemleri
 • Bağlayıcı Tarife Uygulamaları
 • Her Türlü İhtilafların Çözülmesi, İtiraz ve Takibi
 • Yazılı / Sözlü Danışmanlık Hizmeti